PRELEGENCI KONFERENCJI

Jesteś tutaj:

PRELEGENCI KONFERENCJI

Jesteś tutaj:

prof. Anastassia E. Kossioni

Anastassia E. Kossioni jest profesorem gerostomatologii w Dental School of the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Grecja. Studia stomatologiczne i doktorat ukończyła w Grecji, a magisterium w dziedzinie gerostomatologii na Uniwersytecie Londyńskim. Uzyskała również certyfikat w zakresie kształcenia on-line  oraz telemedycyny na Hellenic Open University.

Jej działalność naukowa koncentruje się na gerostomatologii  i edukacji stomatologicznej. Obecnie jest honorowym sekretarzem i przewodniczącą Komisji Edukacji w European College of Gerodontology (ECG) oraz współprzewodniczącą Special Interest Group in Gerodontology w European Geriatric Medicine Society (EuGMS).

prof. Svante Twetman

Prof. Svante Twetman jest specjalistą stomatologii dziecięcej i emerytowanym profesorem na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Uniwersytetu w Kopenhadze w Danii. Jego badania skupiają się na ekologii mikrobiomu jamy ustnej i zapobieganiu próchnicy u dzieci. W ostatnich latach przeprowadził szereg badań laboratoryjnych i klinicznych dotyczących wpływu działań profilaktycznych na stan zdrowia jamy ustnej. Jest autorem ponad 300 recenzowanych prac i licznych rozdziałów w podręcznikach,  a na przestrzeni lat otrzymał kilka prestiżowych międzynarodowych nagród naukowych.

prof. Jo E. Frencken

Prof. Jo E. Frencken jest emerytowanym profesorem uniwersytetu Nijmegen w Holandii. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Londynie oraz stopień doktora na Uniwersytecie w Nijmegen. Jego obecne zainteresowania skupiają się na stomatologii minimalnie interwencyjnej w tym atraumatycznej metodzie preparacji ubytków, profilaktyce stomatologicznej i epidemiologii próchnicy.

W latach 1998-1999 Academy of Dentistry International przyznała mu tytuł „International Dentist-of-the-Year” za międzynarodową działalność w obszarze stomatologii. Prof. Frencken Jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Wuhan w Chinach oraz na Uniwersytecie w Cordobie w Argentynie. Otrzymał Honorową Profesurę na Uniwersytecie Maimonidesa w Buenos Aires, Argentyna, a w 2015 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa od Narodowego Uniwersytetu w Cuja w Mendozie, Argentyna. W tym samym roku przyznano mu prestiżową nagrodę International Science and Technology Cooperation za rozpowszechnienie metody ART.

W 2016 roku otrzymał nagrodę Yngve Ericsson za badania w dziedzinie profilaktyki stomatologicznej ufundowaną przez szwedzki Fundusz Dochodów Patentowych. W 2016 roku Holenderskie Towarzystwo Stomatologiczne uhonorowało go honorowym członkostwem za działania na rzecz promocji zdrowia jamy ustnej w kraju i na świecie. W  2017 roku prof. Frencken otrzymał nagrodę IADR Distinguished Scientist H. Trendley Dean. Uniwersytet w Dundee w 2020 roku nadał mu stopień Doktora Honoris Causa.

dr n. med. Ewa Rusyan

Dr n. med. Ewa Rusyan jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistą I stopnia stomatologii ogólnej i specjalistą II stopnia periodontologii. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wybrane parametry kliniczne i biochemiczne, a występowanie erozji twardych tkanek zębów u pacjentów z zaburzeniami odżywiania”. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji i wystąpień naukowych. Prowadzi szkolenia dla studentów i lekarzy specjalizujących się w stomatologii zachowawczej, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą z zakresu ubytków nie próchnicowego pochodzenia, geriatrii i epidemiologii.

lek. dent. Karolina Obroniecka

Lek. dent. Karolina Obroniecka jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie pracuje jako asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest laureatką prestiżowego, międzynarodowego konkursu pt. „Anatomiczna technika warstwowa w estetycznych odbudowach kompozytowych wg Lorenzo Vaniniego”. Swój warsztat doskonaliła pracując m.in. w na włoskim Università Degli Studi „G. D’Annunzio“ Chieti – Pescara. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej z endodoncją, która od zawsze była jej ogromną pasją.

dr n. med. Kamil Adamczyk

Dr n. med. Kamil Adamczyk ukończył  Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016 roku. Staż podyplomowy odbywał w Szpitalu MSWiA w Warszawie. Od 2019 roku lekarz rezydent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala CSK MSWiA w Warszawie. Jest autorem  monografii oraz publikacji naukowych. W 2022 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.