PROGRAM KONFERENCJI

Jesteś tutaj:

PROGRAM KONFERENCJI

Jesteś tutaj:

Sesja PTSD i PTSG (24 września 2022)

9:00 – 9:10

Otwarcie – prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Dariusz Paluszek


9.10 – 10:15

Gerodontologia a zdrowe starzenie się (Gerodontology and Healthy Ageing) – prof. Anastassia E. Kossioni (45 min + tłumaczenie)


10:15 – 11:20

Mikrobiom jamy ustnej w zależności od wieku i czynników okołoporodowych (The oral microbiome in relation to age and perinatal factors) – prof. Svante Twetman (45 min + tłumaczenie)


11:20 – 11:30

PRZERWA KAWOWA


11:30 – 12:30

Współczesne leczenie próchnicy u dzieci i osób starszych z zastosowaniem szkłojonomerów (Contemporary cariological treatment of children and elders using glass-ionomers) – prof. J.E. Frencken


12:30 – 13:00

PRZERWA

Sesja Alliance for a Cavity-Free Future (24 września 2022)

13:00 – 13:05

Otwarcie sesji – prof. Dorot Olczak Kowalczyk


13:05 – 13:50

Zespołowe leczenie i rehabilitacja patologicznego zużycia zębów – dr Ewa Rusyan, lek dent. Karolina Obroniecka, dr n. med. Kamil Adamczyk


13:50 – 14:35

Skuteczność postępowania w urazach zębów stałych – doświadczenia własne – dr Piotr Sobiech


14:35 – 14:50

Prezentacja laureatek konkurs Stern Weber studentom stomatologii


14:50 – 15:15

Środki fluorkowe w zapobieganiu i leczeniu próchnicy i erozji zębów u dzieci, młodzieży i dorosłych – rekomendacje Polskich Ekspertów – prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek


15:15 – 15:30

Podsumowanie i zamknięcie konferencji